Jak pomóc osobie chorej na zaburzenia odżywiania?

Jak pomóc osobie chorej na zaburzenia odżywiania?

Zaburzenia odżywiania to poważny problem, który wyniszcza organizm powodując cierpienie ciała i umysłu. Osoby borykające się z anoreksją lub bulimią niekiedy nie zauważają, że potrzebują pomocy, czasem też odmawiają jej przyjęcia.

Odpowiednia rozmowa jest kluczem

Próby nakłonienia osoby z zaburzeniami odżywiania do zmiany swoich nawyków wielokrotnie kończą się fiaskiem? Problemem może być niewłaściwe podejście w trakcie rozmowy. Wymuszanie, oskarżanie i kontrolowanie nie będzie skuteczne, a przyniesie wręcz odwrotny skutek. Podczas próbowania porozumienia się z osobą cierpiącą na zaburzenia odżywania nie należy:

  • zmuszać do jedzenia
  • oceniać i krytykować
  • bagatelizować problemu
  • komentować wyglądu
  • wywoływać poczucia winy.

Konsekwentne podejmowanie prób

Nie można oczekiwać, że pierwsza rozmowa przyniesie odpowiedni efekt i osoba z zaburzeniami odżywania zgodzi się na terapię. W takich sytuacjach najczęściej dochodzi do wyparcia lub zaprzeczania, że problem istnieje. Osoby chore mogą również reagować agresywnie na wszelkie próby rozpoczynania rozmowy. Należy uzbroić się w cierpliwość i skrupulatnie, a jednocześnie delikatnie dążyć do tego, by zachęcić do podjęcia leczenia. Każda kolejna rozmowa może uświadamiać osobę z zaburzeniami, że ma problem, z którym musi sobie poradzić lub pozwolić sobie pomóc w jego rozwiązaniu, inaczej poniesie poważne konsekwencje zdrowotne.

Terapia – jak może pomóc?

Centrumdobrejterapii.pl dotyka problemu od strony psychologicznej. Każde zaburzenie ma swoje przyczyny, a dotarcie do nich będzie miało pozytywny przebieg na terapię, ponieważ pozwoli osobie z zaburzeniami odżywiania zrozumieć swoje emocje. Częstymi przyczynami problemów z odżywianiem jest brak akceptacji siebie oraz niskie poczucie własnej wartości. Zadaniem terapii jest zmiana w postrzeganiu samego siebie, a także porzucanie zachowań typowych dla zaburzeń odżywiania i stopniowa zmiana nawyków żywieniowych na takie, które przywrócą zdrowie organizmu do odpowiedniego stanu.

Jak pomóc osobie chorej na zaburzenia odżywiania?
Rate this post

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here